Co to jest wspólnota mieszkaniowa

Co to jest wspólnota mieszkaniowa

Właściciel uzyskując nieruchomość, bardzo często staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej – organu zdecydowanie odmiennego od spółdzielni. Co to jest wspólnota mieszkaniowa oraz jak funkcjonuje? Zanim wykupi się mieszkanie przynależące do wspólnoty, warto poznać definicję tego organu i najważniejsze informacje o sposobie jego funkcjonowania.

Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale przynależą do określonego budynku wraz z otaczającym go terenem. Zawiązuje się ona z chwilą, w której pierwsi właściciele kupią lokal np. od dewelopera. Jej istnienie jest niezbędne, aby dana nieruchomość mogła w pełni sprawnie funkcjonować. W skład członków wspólnoty wchodzą wszyscy właściciele lokali, nawet ci, którzy niekoniecznie sobie tego życzą. Następnie za pomocą głosowania wybierany jest zarząd (jedno- lub kilkuosobowy), który może podejmować decyzje za ogół właścicieli (tylko określone działania nie wymagają zgody reszty członków). Administruje on budynkiem, dba o jego wygląd, niezbędne przeglądy oraz remonty i szacuje wysokość opłat związanych z eksploatacją obiektu. W sytuacji, gdy członkowie wspólnoty nie chcą sami zarządzać nieruchomością, mogą takie obowiązki powierzyć organowi z zewnątrz. Najczęściej są to profesjonalne firmy, które zajmują się administrowaniem lokalami, takie jak np. gdyńska firma https://www.nordhome.com.pl/wspolnoty-mieszkaniowe. Ich odpowiedzialność ograniczona jest do umowy cywilno-prawnej, jaką zawierają z członkami wspólnoty mieszkaniowej.

Rodzaje wspólnot mieszkaniowych

Występują dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych:

  • mała wspólnota mieszkaniowa (do 7 lokali) – funkcjonuje ona na podstawie Ustawy o własności lokali. Aby móc rozporządzać rzeczą wspólną lub podejmować inne działania potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli;
  • duża wspólnota mieszkaniowa (min. 8 lokali) – podobnie jak mała wspólnota jej podstawą prawną jest Ustawa o własności lokali. Zazwyczaj za większość działań odpowiedzialny jest tutaj zarząd wspólnoty, jednak przy czynnościach wykraczających poza jego zakres niezbędna jest zgoda reszty właścicieli.

Ile wynosi udział w nieruchomości?

Zarówno pojedyncze lokale, jak i cały budynek mają księgi wieczyste. To właśnie w rozdziale II tego dokumentu znajduje się zapis, ile procent udziałów nieruchomości wspólnej posiada każdy właściciel. Na podstawie tej liczby określa się „siłę” jego głosu np. podczas wspólnego głosowania. Im większy lokal i powierzchnia, tym więcej udziałów, a zatem silniejszy głos w trakcie podejmowania decyzji co do funkcjonowania nieruchomości.Zobacz także:


Masz ciekawą informację? Poinformuj nas o tym!


Użytkownicy Najem-Wynajem mają możliwość współtworzenia treści poprzez publikowanie własnych artykułów dotyczących tematyki naszego portalu. Zaproponuj temat na artykuł lub prześlij gotowy tekst. Koniecznie napisz o tym do nas, korzystając z zakładki kontakt.

Komentarze:

Opinie użytkowników